Συμβόλαια

🖋️ Βάσει της πρόσφατης τροποποίησης του Περί Δικηγόρων Νόμου, η σύνταξη εγγράφων αγοραπωλησίας και μίσθωσης θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.
⚖️
🖋️ Στο Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τέτοιων εγγράφων με υπευθυνότητα και επιμέλεια.
 

© 2024, Law Firm Giorgoula Stylianou LLC. All rights reserved.