ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας πρέπει να γίνονται σεβαστά ως επίσης και τα δικαιώματα που προκύπτουν από οποιαδήποτε συμφωνία ακίνητης ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου η ομάδα μας παρέχει στον πελάτη μας τη δυνατότητα να διεκδικήσει τις αποζημιώσεις του σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του που απορρέουν από οποιαδήποτε συμφωνία σε σχέση με την ιδιοκτησία του.

© 2024, Law Firm Giorgoula Stylianou LLC. All rights reserved.