ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Οικογενειακό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Αστικού Δικαίου, ο οποίος αφορά στο σύνολο των νομικών κανόνων που διέπουν τις οικογενειακές σχέσεις, τις σχέσεις δηλαδή που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας.
 
Τα θέματα του Οικογενειακού Δικαίου στην Κύπρο ρυθμίζονται από πλειάδα νομοθετημάτων, τα βασικότερα από τα οποία είναι τα ακόλουθα:
 
1. Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
2. Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμος του 1990 (Ν.22/90)
 
3. Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος του 1990 (Ν. 23/90)
 
4. Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 (Ν.216/90)
 
5. Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Νόμος του 1991 (Ν. 187/91)
 
6. Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμος του 1991 (Ν.232/91)
 
7. Ο περί Υιοθεσίας Νόμος του 1995 (Ν.19(Ι)/95)
 
8. Ο περί Γάμου Νόμος του 2003 (Ν.104(Ι)03)
 
9. Ο περί εφαρμογής του περί Γάμου Νόμου του 2003 σε Μέλη της τουρκικής Κοινότητας (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2003 (Ν.120(Ι)/03)
 
Στο Οικογενειακό Δίκαιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Επικοινωνία, Οικογενειακές διαφορές, Διαζύγια, Διατροφές, Σχέσεις γονέων και τέκνων, Υιοθεσίες, Επιτροπεία ανηλίκου, Αναδοχή ανηλίκου, Δικαστική συμπαράσταση, Δικαστική επιμέλεια, Stop List, Απαγόρευση παρενόχλησης ανηλίκου, Απόσυρση χρηματικού ποσού ανηλίκου, Περιουσιακές διαφορές

© 2024, Law Firm Giorgoula Stylianou LLC. All rights reserved.