Δικηγορικό Γραφείο

ΓΙΩΡΓΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΔΕΠΕ

Ανακοινώσεις

αγωγές

Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αστικών αδικημάτων είναι αρχικά η ύπαρξη καθήκοντος, η παραβίαση του οποίου οδηγεί σε αγώγιμο δικαίωμα. 

rawpixel-567016-unsplash-copyright-min.jpg

Το Άρθρο 10(1) του περί Συμβάσεων Νόμου προβλέπει ότι « Συμβάσεις είναι όλες οι συμφωνίες οι οποίες καταρτίζονται με την ελεύθερη συναίνεση μερών ικανών προς το συμβάλλεσθαι, για νόμιμη αντιπαροχή και νόμιμο σκοπό, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από το Νόμο αυτό ως άκυρες.

121832342_110700027481207_3473481275710479506_n

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. E205/2014

Gold Modern And Minimalist For Law Firm Template

Το Δικηγορικό μας Γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες, συμβουλές και εκπροσώπηση σε πλήθος νομικών πεδίων με αφοσίωση και σοβαρότητα. (vid)

photo-1518515097038-ca19a3777cd7.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

συμβολαια (1)

Σύνταξη εγγράφων αγοραπωλησίας και μίσθωσης

© 2024, Law Firm Giorgoula Stylianou LLC. All rights reserved.