ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Οι δικηγόροι μας προβαίνουν στη σύνταξη συμβάσεων εργοδότησης, ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων. Περαιτέρω, συμβουλεύουμε τους εργαζομένους να λαμβάνουν κάθε φορά τα κατάλληλα διαβήματα σε περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων τους.

© 2024, Law Firm Giorgoula Stylianou LLC. All rights reserved.