ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟ

Η ομάδα μας με εμπειρία σε θέματα ενοικιαστών και ιδιοκτητών αναλαμβάνει τη σύνταξη δεσμευτικών ενοικιαστηρίων εγγράφων, αιτήσεις για καθορισμό δίκαιου ενοικίου, αιτήσεις εξώσεων για ανάκτηση κατοχής ακινήτου, αιτήσεις εξώσεων για άλλους νόμιμους λόγους και αγωγές σε σχέση με ζητήματα ενοικίασης.

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Νόμου απαιτούν ακόμα πιο λεπτομερή και προσεκτική εξέταση κάθε υπόθεσης.

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας για την υπόθεση τους, ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο που κέκτηται καθ’ ύλη και κατά τόπο δικαιοδοσία για να εκδικάσει οποιαδήποτε διαφορά τους αναφορικά με το επίδικο ζήτημα και κατά πόσο μπορούν να κινηθούν μέσω του Πολιτικού Δικαστηρίου ή μέσω του ενοικιοστασίου.

© 2024, Law Firm Giorgoula Stylianou LLC. All rights reserved.