ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

Το θέμα της διαχείρισης και της κληρονομιάς είναι μέγιστης σημασίας για τον κάθε άνθρωπο. Αν δεν ληφθούν τα δέοντα μέτρα, υπάρχει ο κίνδυνος να προκύψουν μελλοντικά προβλήματα. Διεκδικήστε όσα δικαιούστε από μια διαχείριση και διασφαλίστε όλα τα συμφέροντα σας. Περαιτέρω, το γραφείο μας θα σας βοηθήσει στη συγγραφή μιας άριστης διαθήκης, στην προστασία και στην εκτέλεσή της.

Παράλληλα, σε περίπτωση ανίκανου προσώπου, είναι αναγκαίο να ρυθμίζεται το θέμα της διαχείρισης του, για να διασφαλίζονται τα καλύτερα συμφέροντα του ανίκανου, όσο και του προσώπου που ασχολείται με τη διαχείριση των υποθέσεων του.

Μεταξύ άλλων οι διαχειρίσεις αφορούν: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, Διαχείριση κινητής περιουσίας, Διαχείριση ανίκανου προσώπου

© 2024, Law Firm Giorgoula Stylianou LLC. All rights reserved.