ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΓΩΓΕΣ

Οι Δικηγόροι μας αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση των πελατών μας σε πληθώρα Αιτήσεων – Αγωγών, μεταξύ των οποίων είναι οι εξής:

Οχληρίες

Δυσφήμιση

Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Προσφυγές

Πτωχεύσεις

Αιτήσεις τροποποίησης

Αιτήσεις ενοικιοστασίου

Αιτήσεις έρευνας

Αιτήσεις εγγραφής διαιτητικής απόφασης

Αιτήσεις διαχειρίσεων

Αιτήσεις οικογενειακού

Αιτήσεις παραμερισμού

Αιτήσεις ακύρωσης εντάλματος 

Αιτήσεις εργατικών διαφορών

Αιτήσεις εξάλειψης υποθήκης

Αιτήσεις κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

Αιτήσεις εγγραφής ακινήτου

Αιτήσεις παρακοής διατάγματος

Αιτήσεις ανανέωσης απόφασης

© 2024, Law Firm Giorgoula Stylianou LLC. All rights reserved.