ΑΓΩΓΕΣ

Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αστικών αδικημάτων είναι αρχικά η ύπαρξη καθήκοντος, η παραβίαση του οποίου οδηγεί σε αγώγιμο δικαίωμα. Είναι το γνωστό στο αγγλικό δίκαιο καθήκον επιμέλειας που αναγνωρίζεται στο δίκαιο και στο νόμο, και η παράβαση του καθήκοντος αυτού, η οποία είναι νομοθετημένη στο Κεφ. 148, δίδει δικαίωμα έγερσης αγωγής για αποζημιώσεις για τη ζημιά που υπέστη ο ενάγων από την παράβαση του καθήκοντος του εναγομένου. Άλλο βασικό γνώρισμα των αστικών αδικημάτων είναι η ευθύνη για την παράβαση που έγινε. Αυτή η ευθύνη πρέπει να καθορίζεται εκ του νόμου και όχι μεταξύ μερών υπό τον τύπο συμφωνίας. Δηλαδή, θα πρέπει να προβλέπεται στον ίδιο το νόμο η ευθύνη του παραβάτη ή αδικοπραγήσαντα και δεν μπορεί αυτού του είδους η ευθύνη να καθορίζεται από συμφωνία μεταξύ των μερών. Τέλος, σημαντικό χαρακτηριστικό των αστικών αδικημάτων είναι ότι δίδει δικαίωμα για έγερση αγωγής με σκοπό να ζητούνται αποζημιώσεις ή αποκατάσταση της ζημιάς. Μπορεί, όμως, εκτός από αποζημιώσεις, να ζητείται και κάποια άλλη θεραπεία, όπως έκδοση απαγορευτικού διατάγματος ή αποκατάσταση θύματος δια δημοσίευσης (κυρίως σε περιπτώσεις δυσφήμησης). Μόνο όσοι βλάπτονται ή ζημιώνονται μπορούν να αποταθούν στο Δικαστήριο για αποκατάσταση της βλάβης ή ζημιά που υπέστησαν. Όμως σύμφωνα με αρχή δικαίου η οποία θεμελιώνεται και ως πρόνοια στο Νόμο στο άρθρο 59, ως ειδική υπεράσπιση, δεν μπορεί να αποζημιωθεί κάποιος για ζημιά που υπέστη όταν ο ίδιος εξέθεσε εκούσια τον εαυτό του σε κατάσταση πραγμάτων που προκαλεί αστικό αδίκημα (ο εξ ιδίου αμαρτήματος ζημιούμενος, ού δοκεί ζημιούσθαι). Σε περίπτωση, όμως, που ο ζημιωθείς έχει αποβιώσει, το δικαίωμα ικανοποίησης και αποζημίωσης μεταφέρεται ή και εκχωρείται εκ του νόμου στους διαχειριστές της περιουσίας του, οι οποίοι μπορούν να αποταθούν στο Δικαστήριο για ικανοποίηση της αξίωσης του αποθανόντος. Αναφορικά με τους ανηλίκους, βάσει του νόμου, ανήλικος κάτω των 18 ετών μπορεί να ενάγει ή να εναχθεί ενώ αν ο ανήλικος είναι κάτω των 12 ετών ενάγει αλλά δεν ενάγεται.

Μεταξύ άλλων οι αγωγές αφορούν: Εξώσεις – Ατυχήματα – Αποζημιώσεις – Ανάκτηση κατοχής – Παράβαση συμφωνιών – Αγωγές τραπεζών – Δημοτικοί φόροι – Τέλη

© 2024, Law Firm Giorgoula Stylianou LLC. All rights reserved.